Ödevmatik yeni oluşturulduğu için bir takım aksaklıklar yaşanabilir. Öneri ve hataları iletisim@etkinlikevi.com 'a gönderebilirsiniz.

Sınıf Seç

Konu Seç

Etkinlik Seç:

Son Oluşturulanlar

Kullanıcıların oluşturduğu son ödevler.

4.Sınıf 6 Basamaklı Sayıların Basamak Değerini Bulma(10)

4.Sınıf 6 Basamaklı Yakın Sayıları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama(3)

4.Sınıf 4 Basamaklı Yakın Sayıları Sıralama(5)

4.Sınıf 3 Basamaklı Geri Yönlü Sayı Örüntüleri(6)

4.Sınıf 6 Basamaklı Yakın Sayıları Sıralama(5)

4.Sınıf Birbirine Yakın 5 Basamaklı Sayıları Karşılaştırma(9)

REKLAM

Güncellemeler

09.02.2022

3.Sınıf Dairesel Çarpma İşlemi eklendi.

09.02.2022

2.Sınıf Dairesel Çarpma İşlemi eklendi.

08.02.2022

1.Sınıf Tablo Toplama İşlemi eklendi.

07.02.2022

1.Sınıf Dairesel Toplama İşlemi eklendi.

30.01.2022

Dik Temel Yazı tipi seçeneği eklendi.

30.01.2022

1.Sınıf ritmik saymalar hata düzeltildi.

28.01.2022

Tüm sınıflar tekrarlayan sayılar düzeltildi.

Görüş ve Öneriler

E-Mail:

Görüş:

Hataları bildirin.

Hazır etkinliklere ulaşmak için tıkla.

1.Sınıf 2'e Kadar Şekillerle Sayma

1.Sınıf 3'e Kadar Şekillerle Sayma

1.Sınıf 4'e Kadar Şekillerle Sayma

1.Sınıf 5'e Kadar Şekillerle Sayma

1.Sınıf 6'ya Kadar Şekillerle Sayma

1.Sınıf 7'ye Kadar Şekillerle Sayma

1.Sınıf 8'e Kadar Şekillerle Sayma

1.Sınıf 9'a Kadar Şekillerle Sayma

1.Sınıf Şekillerle Sayma (10'a Kadar)

1.Sınıf 15'e Kadar Şekillerle Sayma

1.Sınıf Şekillerle Sayma (20'ye Kadar )

1.Sınıf Sayı Kadarını Boyama (2'ye kadar)

1.Sınıf Sayı Kadarını Boyama (3'e kadar)

1.Sınıf Sayı Kadarını Boyama (4'e kadar)

1.Sınıf Sayı Kadarını Boyama (5'e kadar)

1.Sınıf Sayı Kadarını Boyama (6'ya kadar)

1.Sınıf Sayı Kadarını Boyama (7'ye kadar)

1.Sınıf Sayı Kadarını Boyama (8'e kadar)

1.Sınıf Sayı Kadarını Boyama (9'a kadar)

1.Sınıf Sayı Kadarını Boyama (10'a kadar)

1.Sınıf 20'ye Kadar Sayı Kadarını Boyama

1.Sınıf Sonraki Sayıyı Bulma (10'a Kadar)

1.Sınıf Sonraki Sayıyı Bulma (15'e Kadar)

1.Sınıf Sonraki Sayıyı Bulma (20'ye Kadar)

1.Sınıf Sonraki Sayıyı Bulma (100'e Kadar)

1.Sınıf Önceki Sayıyı Bulma (10'a Kadar)

1.Sınıf Önceki Sayıyı Bulma (15'e Kadar)

1.Sınıf Sonraki Sayıyı Bulma (100'e Kadar Kritik Sayılar)

1.Sınıf Önceki Sayıyı Bulma (20'ye Kadar)

1.Sınıf Önceki ve Sonraki Sayıyı Bulma (10'a Kadar)

1.Sınıf Önceki ve Sonraki Sayıyı Bulma (15'e Kadar)

1.Sınıf Önceki ve Sonraki Sayıyı Bulma (20'ye Kadar)

1.Sınıf Önceki ve Sonraki Sayıyı Bulma

1.Sınıf Önceki, Aradaki ve Sondakini Bulma (10'a Kadar)

1.Sınıf Önceki, Aradaki ve Sondakini Bulma (15'e Kadar)

1.Sınıf Önceki, Aradaki ve Sondakini Bulma (20'ye Kadar)

1.Sınıf Önceki, Aradaki Ve Sondakini Bulma

1.Sınıf 10'a Kadar Birer Zor Ritmik Sayma

1.Sınıf 15'e Kadar Birer Zor Ritmik Sayma

1.Sınıf Birer Ritmik Sayma

1.Sınıf Birer Ritmik Sayma (100'e kadar)

1.Sınıf Birer Ritmik Sayma (50'ye kadar)

1.Sınıf 10'a Kadar Birer Geri Kolay Ritmik Sayma

1.Sınıf 10'a Kadar Birer Geri Zor Ritmik Sayma

1.Sınıf 15'e Kadar Birer Geri Kolay Ritmik Sayma

1.Sınıf 15'e Kadar Birer Geri Zor Ritmik Sayma

1.Sınıf 20'ye Kadar Birer Geri Kolay Ritmik Sayma

1.Sınıf 20'ye Kadar Birer Geri Zor Ritmik Sayma

1.Sınıf İkişer Kolay Ritmik Sayma

1.Sınıf İkişer Ritmik Sayma (20'ye kadar)

1.Sınıf İkişer Geri Kolay Ritmik Sayma

1.Sınıf İkişer Geri Ritmik Sayma

1.Sınıf Beşer Kolay Ritmik Sayma

1.Sınıf Beşer Ritmik Sayma (100'e kadar)

1.Sınıf Onar Kolay Ritmik Sayma

1.Sınıf Onar Kolay Ritmik Sayma

1.Sınıf Onluk ve Birliklerine Ayırma

1.Sınıf Onluk ve Birlikleri Çizme

1.Sınıf Sayı Karşılaştırma (10'a Kadar)

1.Sınıf Sayı Karşılaştırma (20'ye Kadar)

1.Sınıf 30'a Kadar Sayılarla Sayı Karşılaştırma

1.Sınıf 100'e Kadar Olan Sayıları Karşılaştırma

1.Sınıf Sekillerle Kolay Toplama

1.Sınıf Sekillerle Toplama İşlemi

1.Sınıf 1.Seviye Toplama İşlemi(Yan-Yana)

1.Sınıf 1.Seviye Toplama İşlemi(Alt-Alta)

1.Sınıf 2.Seviye Toplama İşlemi(Yan-Yana)

1.Sınıf 2.Seviye Toplama İşlemi(Alt-Alta)

1.Sınıf 3.Seviye Toplama İşlemi(Yan-Yana)

1.Sınıf 3.Seviye Toplama İşlemi(Alt-Alta)

1Sinif 4.Seviye Toplama İşlemi(Yan-Yana)

1.Sınıf 4.Seviye Toplama İşlemi(Alt-Alta)

1.Sınıf 5.Seviye Toplama İşlemi(Yan-Yana)

1.Sınıf Dairesel Toplama İşlemi

1.Sınıf 5.Seviye Toplama İşlemi(Alt-Alta)

1.Sınıf Tablo Toplama İşlemi

1.Sınıf Verilmeyen Toplananı Bulma (10'a Kadar) (Yan yana)

1.Sınıf Verilmeyen Toplananı Bulma (10'a Kadar) (Alt Alta)

1.Sınıf Verilmeyenli Toplama İşlemi (Alt Alta)

1.Sınıf Sonucu 10 Olan Sayılarla Toplama İşlemi

1.Sınıf Zihinden Toplama İşlemi

1.Sınıf Sekillerle Kolay Çıkarma İşlemi

1.Sınıf Sekillerle Çıkarma İşlemi

1.Sınıf 10'a Kadar Sayılarla Çıkarma

1.Sınıf 10'a Kadar Sayılarla Çıkarma (Alt Alta)

1.Sınıf 10'a Kadar Sayılarla Çıkarma

1.Sınıf 10'a Kadar Sayılarla Çıkarma

1.Sınıf Çıkarma İşlemi (Alt Alta)

1.Sınıf Çıkarma İşlemi

1.Sınıf Çıkarma İşlemi

1.Sınıf Çıkarma İşlemi

1.Sınıf Sonucu 10 Olan Sayılarla Çıkarma İşlemi

1.Sınıf Zihinden Çıkarma İşlemi

1.Sınıf Karışık Toplama ve Çıkarma

1.Sınıf 60 Dakika Aralıklı Saat Okuma

1.Sınıf Saat Okuma

1.Sınıf Saat Çizme

1.Sınıf 60 Dakika Aralıklı Saat Çizme

1.Sınıf Haftanın Günleri Etkinliği

1.Sınıf Aylar Etkinliği

1.Sınıf Geometrik Şekiller

1.Sınıf Kolay Geometrik Örüntüler

2.Sınıf Sayı Okuma

2.Sınıf Sayı Yazma

2.Sınıf Önceki, Aradaki ve Sondakini Bulma

2.Sınıf Onluk ve Birliklerine Ayırma

2.Sınıf Onluk ve Birlikleri Çizme

2.Sınıf Nesne Sayısını Tahmin Etme

2.Sınıf Basamak Değerini Bulma

2.Sınıf Birer İleri Ritmik Sayma

2.Sınıf Birer Geri Ritmik Sayma

2.Sınıf İkişer İleri Ritmik Sayma

2.Sınıf İkişer İleri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf 20'ye Kadar İkişer Geri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf İkişer Kolay Geri Ritmik Sayma

2.Sınıf 20'ye Kadar Sayılarla İkişer Geri Ritmik Sayma

2.Sınıf İkişer Geri Ritmik Sayma

2.Sınıf Üçer İleri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf Üçer İleri Ritmik Sayma

2.Sınıf Üçer Geri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf Üçer Geri Ritmik Sayma

2.Sınıf Dörder İleri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf Dörder İleri Ritmik Sayma

2.Sınıf Dörder Geri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf Dörder Geri Ritmik Sayma

2.Sınıf Beşer İleri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf Beşer İleri Ritmik Sayma

2.Sınıf Beşer Geri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf Beşer Geri Ritmik Sayma

2.Sınıf Onar İleri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf Onar İleri Ritmik Sayma

2.Sınıf Onar Geri Kolay Ritmik Sayma

2.Sınıf Onar Geri Ritmik Sayma

2.Sınıf Karışık Ritmik Sayma

2.Sınıf Kolay Sayı Örüntüleri

2.Sınıf Sayı Örüntüleri

2.Sınıf Sayı Karşılaştırma

2.Sınıf Yakın Sayılı Sayı Karşılaştırma

2.Sınıf Sayıları Sıralama (3 Sayılı Zor)

2.Sınıf Sayıları Sıralama (3 Sayılı)

2.Sınıf Sayıları Sıralama (4 Sayılı)

2.Sınıf Sayıları Sıralama (4 Sayılı)

2.Sınıf 3 Sayılı Sayıları Sıralama

2.Sınıf 3 Sayılı Sayıları Sıralama

2.Sınıf En Yakın Onluğa Yuvarlama

2.Sınıf 4 Sayılı Sayıları Sıralama

2.Sınıf 4 Sayılı Sayıları Sıralama

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Eldesiz Toplama İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Eldesiz Yan Yana Toplama İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Eldeli Toplama İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Eldeli Yan Yana Toplama İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Toplama İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Yan Yana Toplama İşlemi

2.Sınıf Eldesiz Toplama İşlemi

2.Sınıf Eldeli Toplama İşlemi

2.Sınıf Toplama İşlemi

2.Sınıf Yan Yana Ekleneni ve Toplananı Bulma

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Onluk Bozmasız Çıkarma İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Onluk Bozmasız Yan Yana Çıkarma İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Onluk Bozmalı Çıkarma İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Onluk Bozmalı Yan Yana Çıkarma İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Çıkarma İşlemi

2.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Yan Yana Çıkarma İşlemi

2.Sınıf Onluk Bozmasız Çıkarma İşlemi

2.Sınıf Onluk Bozmalı Çıkarma İşlemi

2.Sınıf Çıkarma İşlemi

2.Sınıf Zihinden Çıkarma İşlemi

2.Sınıf Yan Yana Zihinden Çıkarma İşlemi

2.Sınıf Toplananı Bulma

2.Sınıf Yan Yana Toplananı Bulma

2.Sınıf Ekleneni Bulma

2.Sınıf Yan Yana Ekleneni Bulma

2.Sınıf Ekleneni ve Toplananı Bulma

2.Sınıf Eldesiz Ekleneni ve Toplananı Bulma

2.Sınıf Toplamı Tahmin Etme

2.Sınıf Yan Yana Toplamı Tahmin Etme

2.Sınıf Çıkarma Sonucunu Tahmin Etme

2.Sınıf Yan Yana Çıkarma Sonucunu Tahmin Etme

2.Sınıf Eksileni Bulma

2.Sınıf Yan Yana Eksileni Bulma

2.Sınıf Çıkanı Bulma

2.Sınıf Yan Yana Çıkanı Bulma

2.Sınıf Eksileni ve Çıkanı Bulma

2.Sınıf Yan Yana Eksileni ve Çıkanı Bulma

2.Sınıf Karışık Toplama ve Çıkarma İşlemi

2.Sınıf Şekillerle Çarpma

2.Sınıf 2 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf Alt Alta 2 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf 3 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf Alt Alta 3 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf 4 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf Alt Alta 4 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf 5 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf Alt Alta 5 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf 1 ve 0 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf Çarpım Tablosu

2.Sınıf Alt Alta Çarpım Tablosu

2.Sınıf Dairesel Çarpma İşlemi

2.Sınıf Alt Alta 1 ve 0 ile Çarpma İşlemi

2.Sınıf Kalansız Kolay Bölme İşlemi

2.Sınıf Zor Bölme İşlemi

2.Sınıf Kolay Bölme İşlemi

2.Sınıf Bölme İşlemi

2.Sınıf Saat Okuma

2.Sınıf Saat Okuma

2.Sınıf Saat Okuma

2.Sınıf Saat Çizme

2.Sınıf Saat Çizme

2.Sınıf Saat Çizme

2.Sınıf Uzunlukları Cetvelle Ölçme

3.Sınıf Sayı Okuma

3.Sınıf Sayı Yazma

3.Sınıf Birer İleri Ritmik Sayma (100'e Kadar)

3.Sınıf Birer İleri Ritmik Sayma

3.Sınıf Onar İleri Ritmik Sayma

3.Sınıf Onar Kolay İleri Ritmik Sayma

3.Sınıf Yüzer İleri Kolay Ritmik Sayma

3.Sınıf Yüzer İleri Ritmik Sayma

3.Sınıf Birer Geri Ritmik Sayma (100'e Kadar)

3.Sınıf Birer Geri Ritmik Sayma

3.Sınıf Altışar İleri Kolay Ritmik Sayma

3.Sınıf Altışar İleri Ritmik Sayma

3.Sınıf Yedişer İleri Kolay Ritmik Sayma

3.Sınıf Yedişer İleri Ritmik Sayma

3.Sınıf Sekizer İleri Kolay Ritmik Sayma

3.Sınıf Sekizer İleri Ritmik Sayma

3.Sınıf Dokuzar İleri Kolay Ritmik Sayma

3.Sınıf Dokuzar İleri Ritmik Sayma

3.Sınıf Basamak Değerini Bulma

3.Sınıf En Yakın Onluğa Yuvarlama

3.Sınıf En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama

3.Sınıf Sayı Karşılaştırma

3.Sınıf Yakın Sayılarla Sayı Karşılaştırma

3.Sınıf Sayı Örüntüleri

3.Sınıf Tek ve Çift Sayılar

3.Sınıf Romen Rakamı Okuma

3.Sınıf Romen Rakamı Yazma

3.Sınıf 3 Basamaklı ile 2 Basamaklı Eldesiz Toplama

3.Sınıf Sayıları Sıralama (3 Sayılı Zor)

3.Sınıf Sayıları Sıralama (3 Sayılı)

3.Sınıf 3 Basamaklı ile 2 Basamaklı Toplama İşlemi

3.Sınıf Sayıları Sıralama (4 Sayılı)

3.Sınıf Sayıları Sıralama (4 Sayılı)

3.Sınıf 3 Sayılı Sayıları Sıralama

3.Sınıf 3 Sayılı Sayıları Sıralama

3.Sınıf Eldesiz Toplama İşlemi

3.Sınıf 4 Sayılı Sayıları Sıralama

3.Sınıf 4 Sayılı Sayıları Sıralama

3.Sınıf Toplama İşlemi

3.Sınıf 3 Basamaklı ile 2 Basamaklı Onluk Bozmasız Çıkarma İşlemi

3.Sınıf 3 Basamaklı ile 2 Basamaklı Onluk Bozmalı Çıkarma İşlemi

3.Sınıf 3 Basamaklı ile 2 Basamaklı Çıkarma İşlemi

3.Sınıf Onluk Bozmasız Çıkarma İşlemi

3.Sınıf Onluk Bozmalı Çıkarma İşlemi

3.Sınıf Çıkarma İşlemi

3.Sınıf Toplamı Tahmin Etme

3.Sınıf Yan Yana Toplamı Tahmin Etme

3.Sınıf Zihinden Çıkarma İşlemi

3.Sınıf Toplananı ve Ekleneni Bulma

3.Sınıf Yan Yana Toplananı ve Ekleneni Bulma

3.Sınıf Verilmeyenli Kolay Toplama İşlemi

3.Sınıf Verilmeyenli Toplama İşlemi

3.Sınıf Farkı Tahmin Etme

3.Sınıf Yan Yana Farkı Tahmin Etme

3.Sınıf Çarpım Tablosu

3.Sınıf Karışık Toplama ve Çıkarma

3.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Çarpma İşlemi

3.Sınıf 2 Basamaklı ile 1 Basamaklı Sayıları Yan Yana Çarpma İşlemi

3.Sınıf 3 Basamaklı ile 1 Basamaklı Çarpma İşlemi

3.Sınıf 3 Basamaklı ile 1 Basamaklı Sayıları Yan Yana Çarpma İşlemi

3.Sınıf Kolaylaştırılmış Çarpma İşlemi

3.Sınıf Çarpma İşlemi

3.Sınıf Dairesel Çarpma İşlemi

3.Sınıf Kısa Yoldan Çarpma İşlemi

3.Sınıf Kalansız Bölme İşlemi

3.Sınıf Bölme İşlemi

3.Sınıf Kısa Yoldan Bölme İşlemi (Alt Alta)

3.Sınıf Kısa Yoldan Bölme İşlemi (Yan Yana)

3.Sınıf Kesir Belirleme

3.Sınıf Kesir Kadarını Boyama

3.Sınıf Kesir Kadarını Bulma

3.Sınıf 60 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Okuma

3.Sınıf 30 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Okuma

3.Sınıf 20 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Okuma

3.Sınıf 15 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Okuma

3.Sınıf 10 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Okuma

3.Sınıf 5 Dakika Aralıklı Saat Okuma (12 Saatlik)

3.Sınıf 60 Dakika Aralıklı Saat Okuma

3.Sınıf 30 Dakika Aralıklı Saat Okuma

3.Sınıf 20 Dakika Aralıklı Saat Okuma

3.Sınıf 15 Dakika Aralıklı Saat Okuma

3.Sınıf 10 Dakika Aralıklı Saat Okuma

3.Sınıf 5 Dakika Aralıklı Saat Okuma

3.Sınıf 60 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Çizme

3.Sınıf 30 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Çizme

3.Sınıf 20 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Çizme

3.Sınıf 15 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Çizme

3.Sınıf 10 Dakika Aralıklı 12 Saatlik Saat Çizme

3.Sınıf 12 Saatlik Saat Çizme

3.Sınıf 60 Dakika Aralıklı Saat Çizme

3.Sınıf Saat Çizme

3.Sınıf 30 Dakika Aralıklı Saat Çizme

3.Sınıf 20 Dakika Aralıklı Saat Çizme

3.Sınıf 15 Dakika Aralıklı Saat Çizme

3.Sınıf 10 Dakika Aralıklı Saat Çizme

3.Sınıf Uzunlukları Cetvelle Ölçme

3.Sınıf Kuruş-Lira Çevrimi

3.Sınıf Uzunlukları Cetvelle Çizme

3.Sınıf Lira - Kuruş Çevrimi

3.Sınıf Metre-Santimetre Çevirme

3.Sınıf Para Birimlerini Çevirme

3.Sınıf Santimetre-Metre Çevirme

3.Sınıf Uzunuluk Ölçülerini Çevirme

3.Sınıf Çevre Hesaplama

4.Sınıf 4 Basamaklı Sayıları Okuma

4.Sınıf 5 Basamaklı Sayıları Okuma

4.Sınıf 6 Basamaklı Sayıları Okuma

4.Sınıf Sayı Okuma

4.Sınıf 4 Basamaklı Sayıları Yazma

4.Sınıf 5 Basamaklı Sayıları Yazma

4.Sınıf 6 Basamaklı Sayıları Yazma

4.Sınıf Sayı Yazma

4.Sınıf Yüzer İleri Kolay Ritmik Sayma

4.Sınıf Yüzer Geri Kolay Ritmik Sayma

4.Sınıf Yüzer Geri Ritmik Sayma

4.Sınıf Yüzer İleri Ritmik Sayma

4.Sınıf Biner İleri Kolay Ritmik Sayma

4.Sınıf Biner Geri Kolay Ritmik Sayma

4.Sınıf Biner Geri Ritmik Sayma

4.Sınıf Biner İleri Ritmik Sayma

4.Sınıf 4 Basamaklı Sayıların Basamak Değerini Bulma

4.Sınıf 5 Basamaklı Sayıların Basamak Değerini Bulma

4.Sınıf 6 Basamaklı Sayıların Basamak Değerini Bulma

4.Sınıf Basamak Değerini Bulma

4.Sınıf 4 Basamaklı Sayıları Çözümleme

4.Sınıf 5 Basamaklı Sayıları Çözümleme

4.Sınıf 6 Basamaklı Sayıları Çözümleme

4.Sınıf Sayı Çözümleme

4.Sınıf 4 Basamaklı Sayıları En Yakın Onluğa Yuvarlama

4.Sınıf En Yakın Onluğa Yuvarlama

4.Sınıf 4 Basamaklı Sayıları En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama

4.Sınıf En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama

4.Sınıf 4 Basamaklı Sayıları Karşılaştırma

4.Sınıf 5 Basamaklı Sayıları Karşılaştırma

4.Sınıf 6 Basamaklı Sayıları Karşılaştırma

4.Sınıf Sayı Karşılaştırma

4.Sınıf Yakın Sayıları Karşılaştırma

4.Sınıf Birbirine Yakın 4 Basamaklı Sayıları Karşılaştırma

4.Sınıf Birbirine Yakın 5 Basamaklı Sayıları Karşılaştırma

4.Sınıf Birbirine Yakın 6 Basamaklı Sayıları Karşılaştırma

4.Sınıf 4 Basamaklı Sayıları Sıralama (Büyükten Küçüğe)

4.Sınıf 4 Basamaklı Sayıları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama

4.Sınıf 5 Basamaklı Sayıları Sıralama (Büyükten Küçüğe)

4.Sınıf 5 Basamaklı Sayıları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama

4.Sınıf 6 Basamaklı Sayıları Sıralama (Büyükten Küçüğe)

4.Sınıf 6 Basamaklı Sayıları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama

4.Sınıf Sayı Sıralama

4.Sınıf Sayıları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama

4.Sınıf 4 Basamaklı Yakın Sayıları Sıralama

4.Sınıf 4 Basamaklı Yakın Sayıları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama

4.Sınıf 5 Basamaklı Yakın Sayıları Sıralama

4.Sınıf 5 Basamaklı Yakın Sayıları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama

4.Sınıf 6 Basamaklı Yakın Sayıları Sıralama

4.Sınıf 6 Basamaklı Yakın Sayıları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama

4.Sınıf Yakın Sayıları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama

4.Sınıf Yakın Sayılı Sayı Sıralama

4.Sınıf 2 Basamaklı İleri Yönlü Sayı Örüntüleri

4.Sınıf 2 Basamaklı Geri Yönlü Sayı Örüntüleri

4.Sınıf 2 Basamaklı Sayı Örüntüleri

4.Sınıf 3 Basamaklı İleri Yönlü Sayı Örüntüleri

4.Sınıf 3 Basamaklı Geri Yönlü Sayı Örüntüleri

4.Sınıf 3 Basamaklı Sayı Örüntüleri

4.Sınıf 2 ve 3 Basamaklı İleri Yönlü Sayı Örüntüleri

4.Sınıf 2 ve 3 Basamaklı Geri Yönlü Sayı Örüntüleri

4.Sınıf Sayı Örüntüleri

4.Sınıf Eldesiz Toplama İşlemi

4.Sınıf Toplama İşlemi

4.Sınıf Verilmeyenli Toplama İşlemi

4.Sınıf Onluk Bozmasız Çıkarma İşlemi

4.Sınıf Çıkarma İşlemi

4.Sınıf Verilmeyenli Çıkarma İşlemi

4.Sınıf Zihinden Çıkarma İşlemi

4.Sınıf Toplamı Tahmin Etme

4.Sınıf Zihinden Toplama İşlemi

4.Sınıf Farkı Tahmin Etme

4.Sınıf Çarpma İşlemi

4.Sınıf Yan Yana Çarpma İşlemi

4.Sınıf Zihinden Çarpma

4.Sınıf 5 ile Kısa Yoldan Çarpma

4.Sınıf 25 ile Kısa Yoldan Çarpma

4.Sınıf 50 ile Kısa Yoldan Çarpma

4.Sınıf Kısa Yoldan Çarpma İşlemi

4.Sınıf Çarpma Sonucunu Tahmin Etme

4.Sınıf 3 Basamaklı İle 1 Basamaklı Kalansız Bölme

4.Sınıf 3 Basamaklı ile 1 Basamaklı Sayıları Bölme

4.Sınıf 4 Basamaklı ile 1 Basamaklı Kalansız Bölme

4.Sınıf 4 Basamaklı ile 1 Basamaklı Kalanlı Bölme

4.Sınıf Kalansız Bölme

4.Sınıf Bölme İşlemi

4.Sınıf Kısa Yoldan Bölme İşlemi

4.Sınıf Bölme İşlemini Tahmin Etme

4.Sınıf Kesir Belirleme

4.Sınıf Kesir Kadarını Boyama

4.Sınıf Kesir Çeşitleri

4.Sınıf Kesirlerde Karşılaştırma

4.Sınıf Kesir Kadarını Bulma

4.Sınıf Kesirlerde Toplama

4.Sınıf Kesirlerde Çıkarma

4.Sınıf Dakika-Saat Çevirme

4.Sınıf Saniye-Dakika Çevirme

4.Sınıf Saniye-Dakika Saat Çevirme

4.Sınıf Gün-Hafta Çevirme

4.Sınıf Ay-Yıl Çevirme

4.Sınıf Gün-Hafta-Ay-Yıl Çevirme

4.Sınıf Açı Ölçme

4.Sınıf Uzunlukları Çevirme (mm-cm)

4.Sınıf Uzunlukları Çevirme (cm-m)

4.Sınıf Uzunlukları Çevirme (m-km)

4.Sınıf Uzunluk Birimlerini Çevirme

4.Sınıf Kare ve Dikdörtgenin Çevresini Hesaplama

4.Sınıf Çevre Hesaplama

4.Sınıf Kare ve Dikdörtgenin Alanını Hesaplama

4.Sınıf Alan Hesaplama

4.Sınıf Gram-Kilogram Çevirme

4.Sınıf Kilogram-Ton Çevirme

4.Sınıf Ağırlık Birimlerini Çevirme

© 2010-2021

1.sınıf

2.sınıf

3.sınıf

4.sınıf

Matematik

Türkçe

İlk Okuma Yazma

Okuduğunu Anlama

Ödevmatik

İletişim

Sitedeki tüm etkinliklerin ticari amaçla kullanımına izin verilmemiştir.